Ugrás a tartalomra
Típusvizsgálat
Típusvizsgálat

Típusvizsgálat

A Közlekedési Hatósággal (ITM Közúti Jármű Hatósági Főosztály) kötött hatósági szerződés alapján társaságunk

Típusvizsgáló tanúsító szervezet

Az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek figyelembe vételével a közlekedési hatóság (NKH) adja ki az európai, illetve hazai típusbizonyítványt, jóváhagyást, illetve engedélyezi a jóváhagyási jel

E7….”; „e7….”,

valamint pótalkatrészek és tartozékok esetén a minősítő jel

H…”

használatát.

TÜV KTI

A típusvizsgálati tevékenységünk

  • közúti járművekre,
  • traktorokra és ezek pótkocsijára, valamint
  • motorkerékpárokra terjed ki.

TÜV KTI

A típusvizsgálat két fő részből áll:

  • a jármű / alkatrész vizsgálata,
  • a gyártás megfelelőségének ellenőrzése (COP vizsgálat), ami a kezdeti ellenőrzésen túlmenően tartalmazza az időszakos felülvizsgálatokat is.

TÜV KTI

TÜV KTI

Az említett kategóriákra vonatkozó EU keretirányelv és rendeletek lehetőséget adnak
teljes járművek, valamint részleges készültségű járművek ( járóképes alvázak, felépítmények, u.n. nem teljes járművek) típusvizsgálatára.

Ennek során a járműtulajdonságok, részegységek és tartozékok típusvizsgálatát az EU, vagy az ENSZ EGBrendelkezései, továbbá érvényes hazai előírások szerint hajtjuk végre.

TÜV KTI

Valamennyi típusvizsgálatot akkreditált laboratóriumunk szakértői végzik.

További információk: Tóth Zoltán (zoltan.toth@hu.tuv.com, tel: +36 30 952 2915)
TÜV Rheinland-KTI Kft. www.tuv-kti.hu