Kijelölések

A Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött KU/KJ/NS/A/831/3/2010 számú szerződés alapján Társaságunk végezheti közúti járművek és alkatrészek típusvizsgálatát az 1988. évi I. törvényben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendeletben előírtak szerint.

Kijelölések:

ENSZ EGB előírások szerinti vizsgálatok
EU irányelvek és rendeletetek szerinti vizsgálatok
Tűzoltó járművek vizsgálata és tanúsítása