Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

A fogasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A § (1a) bekezésével összhangban tájékoztatjuk Önöket, hogy fogyasztói jogvita (definíciót ld. lent) esetén a fogyasztó (definíciót ld. lent) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.1 2  
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó először közvetlenül megkísérelje cégünkkel a vitás ügy rendezését.

Az egyes békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

Baranya megye
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
(+36)-72-507-154, (+36)-20-283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun megye
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4
Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület; 6001 Kecskemét, Pf.  228.
(+36)-76-501-525, 501-532; (+36)-70-938-4765
e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
web: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés megye
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
(+36)-66-324-976; (+36)-66-324-976
e-mail: bekeltetes@bmkik.hu
web: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
(+36)-46-501-091; (+36)-46-501-871
e-mail: bekeltetes@bokik.hu
web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapest
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
(+36)-1-488-2131
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
web: bekeltet.bkik.hu

Csongrád megye
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
(+36)-62-554-250/118 mellék
e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
web: www.bekeltetes-csongrad.hu 

Fejér megye
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
(+36)-22-510-310
e-mail: bekeltetes@fmkik.hu
web: https://www.bekeltetesfejer.hu/ 

Győr-Moson-Sopron megye
9021 Győr, Szent István út 10/a.
(+36)-96-520-217
email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
web: www.gymsmkik.hu/bekelteto

Hajdú-Bihar megye
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
(+36)-52-500-710, (+36)-52-500-745
e-mail: bekelteto@hbkik.hu
web: www.hbmbekeltetes.hu

Heves megye
3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Postafiók 440.
(+36)-36-416-660/105 mellék
e-mail: bekeltetes@hkik.hu
web: www.hkik.hu/content/bekelteto-testulet 

Jász-Nagykun-Szolnok megye
5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba
(+36)-20-373-2570
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
web: www.jaszbekeltetes.hu 

Komárom-Esztergom megye
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
(+36)-34-513-010
e-mail: bekeltetes@kemkik.hu
web: https://www.kembekeltetes.hu/

Nógrád megye
3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
(+36)-32-520-860
e-mail: nkik@nkik.hu
web: www.nkik.hu; www.bekeltetes-nograd.hu

Pest megye
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest,Pf.: 81
(+36)-1-792-7881
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
web: www.pestmegyeibekelteto.hu 

Somogy megye
7400 Kaposvár, Anna u. 6.
(+36)-82-501-000; (+36)-82-501-026
e-mail: skik@skik.hu
web: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár- Bereg megye
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
(+36)-42-420-180
e-mail: bekelteto@szabkam.hu
web:www.bekeltetes-szabolcs.hu 

Tolna megye
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
(+36)-74-411-661; (+36)-30-664-2130
e-mail:kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu
web:www.tmkik.hu

Vas megye
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
(+36)-94-312-356; (+36)-94-506-645; (+36)-30-956-6708
e-mail: bea@vmkik.hu
web:www.vasibekelteto.hu

Veszprém megye
8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
(+36)-88-814-121; (+36)-88 814-111
e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu 

Zala megye
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.    
(+36)-92-550-513
e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
web: www.bekelteteszala.hu

 

Fogyasztónak minősül: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut (definíciót ld. lejjebb) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut (definíciót lásd lejjebb) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fgytv. 2§ j) pontja értelmében „árunak“ minősül a szolgáltatás is.3 

Fogyasztói jogvitának minősül:  a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.


A jelen tájékoztató a Fgytv. 17/A § (1a) bekezdésnek való megfelelést szolgálja és nem minősül alávetési nyilatkozatnak a TÜV Rheinland-KTI Kft. részéről. A jelen tájékoztatóval a TÜV Reinland-KTI Kft. nem vállalja azt, hogy aláveti magát a békéltető testület határozatának. 

TÜV Rheinland-KTI Kft.
Székhely:1119 Budapest, Than Károly u. 3-5..
Email: tuv-kti@hu.tuv.com
Telefon: (+36)-1-205-5881
Nyilvántartja: Fóvárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-070167

 

____________________________________________________

1 A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
2 Továbbá, az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek illetve az előző lábjegyzet szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
3 Áru: a termék, az ingatlan, a vagyoni értékű jog valamint a szolgáltatás (Fgytv. 2 § j) pont).