Ugrás a tartalomra

Pártatlanság

 

Pártatlansági állásfoglalás

TÜV Rheinland-KTI Kft kötelezettséget vállal, hogy:

  • Munkatársai mindenkor betartják a vizsgálólaboratórium és az ellenőrző szervezet által meghatározott szabályokat, és függetlenek a kereskedelmi, személyes és pénzügyi befolyástól.
  • A vizsgálati tevékenység során keletkezett, a vizsgálólaboratórium és az ellenőrző szervezet által kidolgozott dokumentumokat és feljegyzéseket, vagy az ügyfél egy megbízással kapcsolatban átadott dokumentumait bizalmasan kezelik.

Ez a kötelezettség nem terjed ki az egyébként publikus, kereskedelmi jellegű anyagokra (pl. katalógusok, üzleti szórólapok). Ez utóbbi dokumentumokat a tervezett megbízás végrehajtásához szabad felhasználni, és csak a megbízó írásos engedélyével szabad kívülálló harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, vagy sokszorosítani;

  • A vizsgálat során keletkezett összes dokumentummal kapcsolatban a vizsgálólaboratórium és az ellenőrző szervezet dokumentumkezelésre vonatkozó eljárása szerint járnak el.

Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az ügyfél minden anyagára, amelyeket rendelkezésre bocsátottak, kivéve, ha az ügyfél és a Kft között erre vonatkozóan más írásos megegyezés született.

  • A munkatársak a pártatlanság és függetlenség biztosítása érdekében kijelentik, hogy semmilyen, az érdekelt ügyfél tekintetében az adott vizsgálat objektivitását veszélyeztető üzleti kapcsolatban nem állnak (a vizsgált termékhez, illetve a vizsgálatot megrendelő szervezethez/szervezeti egységhez/személyhez köthető együttműködésben: fejlesztésben, tervezésben, szakértésben, vagy tanácsadásban) a megbízás előtti két évre visszamenőleg;
  • Sem a megbízás eredményeit, sem más, az ügyfélről megszerzett információt harmadik fél számára nem adhatják tovább, és nem tehetnek hozzáférhetővé. Tevékenységük során szigorú titoktartásra kötelezettek minden, számukra ismertté vált belső, és a megbízótól származó információt illetően;
  • A munkatársak kötelesek a vizsgálólaboratórium, vagy az ellenőrző szervezet vezetőjét, illetve a TÜV Rheinland-KTI Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztatni bármely olyan érdekellentét észlelése esetén, mely a vizsgálati, ellenőrzési tevékenység pártatlanságát, objektivitását, vagy függetlenségét veszélyezteti. Adott esetben a kézikönyvben leírt szabályozás alapján a TÜV Rheinland-KTI Kft. ügyvezető igazgatója, vagy a vizsgálólaboratórium vezetője által meghatározott intézkedések szerint kell eljárni.

Budapest, 2023. 08. 16.                                 

 

Finszter Ferenc

ügyvezető igazgató